Bưu điện văn hóa xã Đình Tổ

  • Mã bưu điện: 222520
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đình Tổ
  • Địa chỉ: Thôn Bút Tháp, Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành
  • Điện thoại: 02223788808