Bưu điện văn hóa xã Phong Bình

  • Mã bưu điện: 535070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Bình
  • Địa chỉ: Thôn Tây Phú (phò Trạch), Xã Phong Bình, Huyện Phong Điền
  • Điện thoại: 0234.3563555