Bưu điện văn hóa xã Phổ Văn

  • Mã bưu điện: 573520
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Văn
  • Địa chỉ: Thôn Đông Quang, Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ
  • Điện thoại: 02553988216