Bưu điện văn hóa xã Ninh Xá

  • Mã bưu điện: 222650
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Xá
  • Địa chỉ: Thôn Phủ, Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành
  • Điện thoại: 02223866802