Bưu điện văn hóa xã Ninh Lộc

  • Mã bưu điện: 653260
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Lộc
  • Địa chỉ: Thôn Mỹ Lợi, Xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583654000