Bưu điện văn hóa xã Nhân Lý

  • Mã bưu điện: 245660
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhân Lý
  • Địa chỉ: Thôn Lạng Giai A, Xã Nhân Lý, Huyện Chi Lăng
  • Điện thoại: 02053820313