Bưu điện văn hóa xã Nhạc Kỳ

  • Mã bưu điện: 242890
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhạc Kỳ
  • Địa chỉ: Thôn Nà Éc, Xã Nhạc Kỳ, Huyện Văn Lãng
  • Điện thoại: 02053832362