Bưu điện văn hóa xã Nguyệt Hóa

  • Mã bưu điện: 942790
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nguyệt Hóa
  • Địa chỉ: Ấp Cổ Tháp B, Xã Nguyệt Hoá, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 0294.3848046