Bưu điện văn hóa xã Nguyệt Đức

  • Mã bưu điện: 222670
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nguyệt Đức
  • Địa chỉ: Thôn Lê Xá, Xã Nguyệt Đức, Huyện Thuận Thành
  • Điện thoại: 02223797567