Bưu điện văn hóa xã Ngọc Long

  • Mã bưu điện: 162950
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Long
  • Địa chỉ: Thôn Chi Long, Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ
  • Điện thoại: 964511