Bưu điện văn hóa xã Cẩm Xá

  • Mã bưu điện: 163280
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Xá
  • Địa chỉ: Thôn Cẩm Sơn, Xã Cẩm Xá, Thị xã Mỹ Hào
  • Điện thoại: 943238