Bưu điện Từ Hồ

  • Mã bưu điện: 163010
  • Bưu cục: Bưu điện Từ Hồ
  • Địa chỉ: Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ
  • Điện thoại: 965101