Hệ thống bưu điện Văn Giang, Hưng Yên

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Văn Giang thuộc tỉnh Hưng Yên, bao gồm: Bưu điện Văn Giang, Bưu điện Văn Phúc, Bưu điện Long Hưng, Bưu điện Ecopark, Bưu điện Mễ Sở, Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Trụ, Bưu điện văn hóa xã Cửu Cao, Bưu điện văn hóa xã Phụng Công, Bưu điện văn hóa xã Xuân Quan, Bưu điện văn hóa xã Liên Nghĩa, Bưu điện văn hóa xã Tân Tiến, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Khúc, Bưu điện văn hóa xã Thắng Lợi, Bưu cục văn phòng VP BĐH Văn Giang

Bưu điện Văn Giang

 • Mã bưu điện: 163800
 • Bưu cục: Bưu điện Văn Giang
 • Địa chỉ: Ngõ Phố, Phố Văn Giang, Thị Trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang
 • Điện thoại: 02213 3931108

Bưu điện Văn Phúc

 • Mã bưu điện: 163801
 • Bưu cục: Bưu điện Văn Phúc
 • Địa chỉ: Thôn Công Luận 1, Thị Trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang
 • Điện thoại: 930081

Bưu điện Long Hưng

 • Mã bưu điện: 163830
 • Bưu cục: Bưu điện Long Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Bạc Thượng, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang
 • Điện thoại: 931240

Bưu điện Ecopark

 • Mã bưu điện: 163953
 • Bưu cục: Bưu điện Ecopark
 • Địa chỉ: Sô´RA 5A, Xóm 4, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang
 • Điện thoại:

Bưu điện Mễ Sở

 • Mã bưu điện: 163910
 • Bưu cục: Bưu điện Mễ Sở
 • Địa chỉ: Thôn Mễ Sở, Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang
 • Điện thoại: 938101

Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Trụ

 • Mã bưu điện: 163850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Trụ
 • Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang
 • Điện thoại: 936649

Bưu điện văn hóa xã Cửu Cao

 • Mã bưu điện: 163820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cửu Cao
 • Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang
 • Điện thoại: 724090

Bưu điện văn hóa xã Phụng Công

 • Mã bưu điện: 163960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phụng Công
 • Địa chỉ: Thôn Đại, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang
 • Điện thoại: 934050

Bưu điện văn hóa xã Xuân Quan

 • Mã bưu điện: 163940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Quan
 • Địa chỉ: Xóm 5, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang
 • Điện thoại: 931048

Bưu điện văn hóa xã Liên Nghĩa

 • Mã bưu điện: 163900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Nghĩa
 • Địa chỉ: Thôn Đan Kim, Xã Liên Nghĩa, Huyện Văn Giang
 • Điện thoại: 931226

Bưu điện văn hóa xã Tân Tiến

 • Mã bưu điện: 163880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Tiến
 • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Lộc, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang
 • Điện thoại: 937027

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Khúc

 • Mã bưu điện: 163870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Khúc
 • Địa chỉ: Thôn Vĩnh An, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang
 • Điện thoại: 729015

Bưu điện văn hóa xã Thắng Lợi

 • Mã bưu điện: 163920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thắng Lợi
 • Địa chỉ: Thôn Tân Lợi, Xã Thắng Lợi, Huyện Văn Giang
 • Điện thoại: 732016

Bưu cục văn phòng VP BĐH Văn Giang

 • Mã bưu điện: 163809
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Văn Giang
 • Địa chỉ: Ngõ Phố, Phố Văn Giang, Thị Trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang
 • Điện thoại: