Bưu điện văn hóa xã Ngọc Lĩnh

  • Mã bưu điện: 456680
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Lĩnh
  • Địa chỉ: Thôn 10, Xã Ngọc Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia
  • Điện thoại: 0916075062