Bưu điện văn hóa xã Ngọc Lập

  • Mã bưu điện: 297950
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Lập
  • Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập
  • Điện thoại: 870576