Bưu điện văn hóa xã Nga Trung

  • Mã bưu điện: 444060
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Trung
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nga Trung, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 01644389125