Bưu điện văn hóa xã Nam Ka

  • Mã bưu điện: 637610
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Ka
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nam Ka, Huyện Lắk
  • Điện thoại: 0262 3580500