Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thọ

  • Mã bưu điện: 592880
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thọ
  • Địa chỉ: Thôn Chánh Trực, Xã Mỹ Thọ, Huyện Phù Mỹ
  • Điện thoại: 02563859604