Bưu điện Hệ I Bình Định

  • Mã bưu điện: 590900
  • Bưu cục: Bưu điện Hệ I Bình Định
  • Địa chỉ: Sô´02, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt, Thành Phố Quy Nhơn
  • Điện thoại: 02563524801