Bưu điện KHL Quy Nhơn

  • Mã bưu điện: 591217
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Quy Nhơn
  • Địa chỉ: Sô´02, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt, Thành Phố Quy Nhơn
  • Điện thoại: 02563526789