Bưu điện Phù Cát

  • Mã bưu điện: 592400
  • Bưu cục: Bưu điện Phù Cát
  • Địa chỉ: Khu An Khương, Thị Trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát
  • Điện thoại: 02563550277