Bưu điện văn hóa xã Nhơn Khánh

  • Mã bưu điện: 592140
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhơn Khánh
  • Địa chỉ: Thôn Khánh Hòa, Xã Nhơn Khánh, Huyện An Nhơn
  • Điện thoại: 02563616207