Bưu điện văn hóa xã Cát Chánh

  • Mã bưu điện: 592660
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Chánh
  • Địa chỉ: Thôn Chánh Hội, Xã Cát Chánh, Huyện Phù Cát
  • Điện thoại: 02563653364