Bưu điện văn hóa xã Hoài Phú

  • Mã bưu điện: 593490
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoài Phú
  • Địa chỉ: Thôn Lương Thọ 2, Xã Hoài Phú, Huyện Hoài Nhơn
  • Điện thoại: 02563871666