Bưu điện KCN Nhơn Hòa

  • Mã bưu điện: 592235
  • Bưu cục: Bưu điện KCN Nhơn Hòa
  • Địa chỉ: Thôn Trung Ái, Xã Nhơn Hoà, Huyện An Nhơn
  • Điện thoại: 02563838379