Bưu điện Nhơn Hội

  • Mã bưu điện: 591119
  • Bưu cục: Bưu điện Nhơn Hội
  • Địa chỉ: Khu Tái định cư Nhơn Phước, Xã Nhơn Hội, Thành Phố Quy Nhơn
  • Điện thoại: 02563590359