Bưu điện văn hóa xã Nhơn Hải

  • Mã bưu điện: 591100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhơn Hải
  • Địa chỉ: Thôn Hải Nam, Xã Nhơn Hải, Thành Phố Quy Nhơn
  • Điện thoại: 02563844346