Bưu điện văn hóa xã Cát Hanh

  • Mã bưu điện: 592560
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Hanh
  • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trường, Xã Cát Hanh, Huyện Phù Cát
  • Điện thoại: 02563852688