Bưu điện văn hóa xã Phước Thắng

  • Mã bưu điện: 591770
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Thắng
  • Địa chỉ: Thôn Tư Cung, Xã Phước Thắng, Huyện Tuy Phước
  • Điện thoại: 02563831116