Bưu điện văn phòng VP BĐH Tuy Phước

  • Mã bưu điện: 591954
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Tuy Phước
  • Địa chỉ: Sô´401, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước
  • Điện thoại: