Bưu điện Nhơn Bình

  • Mã bưu điện: 591270
  • Bưu cục: Bưu điện Nhơn Bình
  • Địa chỉ: Sô´240, Đường Đào Tấn, Phường Nhơn Bình, Thành Phố Quy Nhơn
  • Điện thoại: 02563748939