Bưu điện văn phòng Văn phòng BĐT

  • Mã bưu điện: 591330
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn phòng BĐT
  • Địa chỉ: Sô´127, Đường Hai Bà Trưng, Phường Trần Phú, Thành Phố Quy Nhơn
  • Điện thoại: ‎02563821025