Bưu điện Hòai Hương

  • Mã bưu điện: 593270
  • Bưu cục: Bưu điện Hòai Hương
  • Địa chỉ: Thôn Thạnh Xuân Đông, Xã Hoài Hương, Huyện Hoài Nhơn
  • Điện thoại: 02563868619