Bưu điện văn hóa xã Nhơn Châu

  • Mã bưu điện: 591500
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhơn Châu
  • Địa chỉ: Thôn Tây, Xã Nhơn Châu, Thành Phố Quy Nhơn
  • Điện thoại: 02563844013