Bưu điện Quy Nhơn, Bình Định

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Quy Nhơn trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Quy Nhơn. Bưu điện Quy Nhơn, Bưu điện Bùi Thị Xuân, Bưu điện Tháp Đôi, Bưu điện Bắc Hà Thanh, Bưu điện Quang Trung, Bưu điện Phan Bội Châu, Bưu điện Bình Định, Bưu điện HCC Bình Định, Bưu điện Hệ I Bình Định, Bưu điện KHL Quy Nhơn, Bưu điện Nhơn Bình, Bưu điện Trần Quang Diệu, Bưu điện Nhơn Phú, Bưu điện Nhơn Hội, Bưu điện văn hóa xã Nhơn Lý, Bưu điện văn hóa xã Nhơn Hải, Bưu điện văn hóa xã Nhơn Châu, Bưu điện văn hóa xã Phước Mỹ, Bưu cục Phát hành Báo chí Chi nhánh PHBC, Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Quy Nhơn, Bưu cục Trung chuyển Trạm Vận chuyển Bình Định, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng Độc lập, Hòm thư Công cộng Độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Bưu cục văn phòng Văn phòng BĐT, Bưu cục văn phòng VP BĐTP Quy Nhơn, Bưu cục văn phòng VP TTKTVC

Bưu điện Quy Nhơn

 • Mã bưu điện: 590000
 • Bưu cục: Bưu điện Quy Nhơn
 • Địa chỉ: Sô´02, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại: 02563525170

Bưu điện Bùi Thị Xuân

 • Mã bưu điện: 591460
 • Bưu cục: Bưu điện Bùi Thị Xuân
 • Địa chỉ: Sô´283, Đường Âu Cơ, Phường Bùi Thị Xuân, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại: 02563541234

Bưu điện Tháp Đôi

 • Mã bưu điện: 591250
 • Bưu cục: Bưu điện Tháp Đôi
 • Địa chỉ: Sô´960, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đống Đa, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại: 02563792442

Bưu điện Bắc Hà Thanh

 • Mã bưu điện: 591598
 • Bưu cục: Bưu điện Bắc Hà Thanh
 • Địa chỉ: Đường Lê Thanh Nghị, Phường Đống Đa, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại: 02563792383

Bưu điện Quang Trung

 • Mã bưu điện: 591340
 • Bưu cục: Bưu điện Quang Trung
 • Địa chỉ: Sô´127, Đường Tây Sơn, Phường Quang Trung, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại: 02563647203

Bưu điện Phan Bội Châu

 • Mã bưu điện: 591513
 • Bưu cục: Bưu điện Phan Bội Châu
 • Địa chỉ: Sô´197, Đường Phan Bội Châu, Phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại: 02563828111

Bưu điện Bình Định

 • Mã bưu điện: 591000
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Định
 • Địa chỉ: Sô´127, Đường Hai Bà Trưng, Phường Trần Phú, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại: 02563821516

Bưu điện HCC Bình Định

 • Mã bưu điện: 591020
 • Bưu cục: Bưu điện HCC Bình Định
 • Địa chỉ: Sô´127, Đường Hai Bà Trưng, Phường Trần Phú, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại: 02563636389

Bưu điện Hệ I Bình Định

 • Mã bưu điện: 590900
 • Bưu cục: Bưu điện Hệ I Bình Định
 • Địa chỉ: Sô´02, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại: 02563524801

Bưu điện KHL Quy Nhơn

 • Mã bưu điện: 591217
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Quy Nhơn
 • Địa chỉ: Sô´02, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại: 02563526789

Bưu điện Nhơn Bình

 • Mã bưu điện: 591270
 • Bưu cục: Bưu điện Nhơn Bình
 • Địa chỉ: Sô´240, Đường Đào Tấn, Phường Nhơn Bình, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại: 02563748939

Bưu điện Trần Quang Diệu

 • Mã bưu điện: 591390
 • Bưu cục: Bưu điện Trần Quang Diệu
 • Địa chỉ: Sô´314, Đường Lạc Long Quân, Phường Trần Quang Diệu, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại: 02563541238

Bưu điện Nhơn Phú

 • Mã bưu điện: 591650
 • Bưu cục: Bưu điện Nhơn Phú
 • Địa chỉ: Sô´185, Đường Đào Tấn, Phường Nhơn Phú, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại: 02563514086

Bưu điện Nhơn Hội

 • Mã bưu điện: 591119
 • Bưu cục: Bưu điện Nhơn Hội
 • Địa chỉ: Khu Tái định cư Nhơn Phước, Xã Nhơn Hội, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại: 02563590359

Bưu điện văn hóa xã Nhơn Lý

 • Mã bưu điện: 591120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhơn Lý
 • Địa chỉ: Thôn Lý Hưng, Xã Nhơn Lý, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại: 02563845507

Bưu điện văn hóa xã Nhơn Hải

 • Mã bưu điện: 591100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhơn Hải
 • Địa chỉ: Thôn Hải Nam, Xã Nhơn Hải, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại: 02563844346

Bưu điện văn hóa xã Nhơn Châu

 • Mã bưu điện: 591500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhơn Châu
 • Địa chỉ: Thôn Tây, Xã Nhơn Châu, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại: 02563844013

Bưu điện văn hóa xã Phước Mỹ

 • Mã bưu điện: 591920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Long, Xã Phước Mỹ, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại: 02563834900

Bưu cục Phát hành Báo chí Chi nhánh PHBC

 • Mã bưu điện: 590990
 • Bưu cục: Bưu cục Phát hành Báo chí Chi nhánh PHBC
 • Địa chỉ: Lô C, Khu công nghiệp NHON BINH, Phường Nhơn Bình, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại:

Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Quy Nhơn

 • Mã bưu điện: 590950
 • Bưu cục: Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Quy Nhơn
 • Địa chỉ: Sô´2, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại:

Bưu cục Trung chuyển Trạm Vận chuyển Bình Định

 • Mã bưu điện: 590959
 • Bưu cục: Bưu cục Trung chuyển Trạm Vận chuyển Bình Định
 • Địa chỉ: 356-358 đường Đào Tấn, Phường Nhơn Bình, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại: 02563525128

Hòm thư Công cộng độc lập

 • Mã bưu điện: 591443
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập
 • Địa chỉ: Đường An Dương Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập

 • Mã bưu điện: 591499
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập
 • Địa chỉ: Đường Hàn Mặc Tử, Phường Ghềnh Ráng, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập

 • Mã bưu điện: 591471
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập
 • Địa chỉ: Khu Vực 8, Phường Bùi Thị Xuân, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập

 • Mã bưu điện: 591096
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Phường Hải Cảng, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Độc lập

 • Mã bưu điện: 591061
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Độc lập
 • Địa chỉ: Sô´26, Đường Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Độc lập

 • Mã bưu điện: 591062
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Độc lập
 • Địa chỉ: Sô´72A, Đường Trần Cao Vân, Phường Lê Lợi, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập

 • Mã bưu điện: 591570
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập
 • Địa chỉ: Đường Đào Tấn, Phường Nhơn Bình, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập

 • Mã bưu điện: 591385
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập
 • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Phường Nhơn Phú, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng Văn phòng BĐT

 • Mã bưu điện: 591330
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn phòng BĐT
 • Địa chỉ: Sô´127, Đường Hai Bà Trưng, Phường Trần Phú, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại: ‎02563821025

Bưu cục văn phòng VP BĐTP Quy Nhơn

 • Mã bưu điện: 591219
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP Quy Nhơn
 • Địa chỉ: Sô´02, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại: 02563520803

Bưu cục văn phòng VP TTKTVC

 • Mã bưu điện: 591222
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP TTKTVC
 • Địa chỉ: Sô´02, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt, Thành Phố Quy Nhơn
 • Điện thoại: 02563548775

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’

Tra cứu vận đơn Bưu điện - VNPOST

Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhập mã vận đơn và nhấp tìm kiếm sẽ có ngay kết quả bên dưới

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN