Bưu điện văn phòng VP TTKTVC

  • Mã bưu điện: 591222
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP TTKTVC
  • Địa chỉ: Sô´02, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt, Thành Phố Quy Nhơn
  • Điện thoại: 02563548775