Bưu điện văn hóa xã Hòai Tân

  • Mã bưu điện: 593370
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòai Tân
  • Địa chỉ: Thôn An Dưỡng 1, Xã Hoài Tân, Huyện Hoài Nhơn
  • Điện thoại: 02563564049