Bưu điện Cát Khánh

  • Mã bưu điện: 592510
  • Bưu cục: Bưu điện Cát Khánh
  • Địa chỉ: Thôn An Quang Đông, Xã Cát Khánh, Huyện Phù Cát
  • Điện thoại: 02563654079