Bưu điện Bình Dương

  • Mã bưu điện: 593100
  • Bưu cục: Bưu điện Bình Dương
  • Địa chỉ: Thôn Dương Liễu Tây, Thị trấn Bình Dương, Huyện Phù Mỹ
  • Điện thoại: 02563858330