Bưu điện văn hóa xã Hòai Mỹ

  • Mã bưu điện: 593240
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòai Mỹ
  • Địa chỉ: Thôn Khách Trạch, Xã Hoài Mỹ, Huyện Hoài Nhơn
  • Điện thoại: 02563867313