Địa chỉ bưu điện tại Phù Cát, Bình Định

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Phù Cát thuộc tỉnh Bình Định: Bưu điện Phù Cát, Bưu điện Cát Hưng, Bưu điện Cát Khánh, Bưu điện Cát Minh, Bưu điện văn hóa xã Cát Tường, Bưu điện văn hóa xã Cát Nhơn, Bưu điện văn hóa xã Cát Hưng, Bưu điện văn hóa xã Cát Thắng, Bưu điện văn hóa xã Cát Tiến, Bưu điện văn hóa xã Cát Chánh, Bưu điện văn hóa xã Cát Trinh, Bưu điện văn hóa xã Cát Hải, Bưu điện văn hóa xã Cát Thành, Bưu điện văn hóa xã Cát Tài, Bưu điện văn hóa xã Cát Khánh, Bưu điện văn hóa xã Cát Hanh, Bưu điện văn hóa xã Cát Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Cát Lâm, Bưu điện văn hóa xã Cát Sơn, Bưu điện văn hóa xã Cát Tân, Bưu cục văn phòng VP BĐH Phù Cát

Bưu điện Phù Cát

 • Mã bưu điện: 592400
 • Bưu cục: Bưu điện Phù Cát
 • Địa chỉ: Khu An Khương, Thị Trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát
 • Điện thoại: 02563550277

Bưu điện Cát Hưng

 • Mã bưu điện: 592470
 • Bưu cục: Bưu điện Cát Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Hưng Mỹ 1, Xã Cát Hưng, Huyện Phù Cát
 • Điện thoại: 02563853890

Bưu điện Cát Khánh

 • Mã bưu điện: 592510
 • Bưu cục: Bưu điện Cát Khánh
 • Địa chỉ: Thôn An Quang Đông, Xã Cát Khánh, Huyện Phù Cát
 • Điện thoại: 02563654079

Bưu điện Cát Minh

 • Mã bưu điện: 592520
 • Bưu cục: Bưu điện Cát Minh
 • Địa chỉ: Thôn Đức Phổ 1, Xã Cát Minh, Huyện Phù Cát
 • Điện thoại: 02563854100

Bưu điện văn hóa xã Cát Tường

 • Mã bưu điện: 592430
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Tường
 • Địa chỉ: Thôn Xuân An, Xã Cát Tường, Huyện Phù Cát
 • Điện thoại: 02563551001

Bưu điện văn hóa xã Cát Nhơn

 • Mã bưu điện: 592450
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Nhơn
 • Địa chỉ: Thôn Đại Ân, Xã Cát Nhơn, Huyện Phù Cát
 • Điện thoại: 02563853303

Bưu điện văn hóa xã Cát Hưng

 • Mã bưu điện: 592477
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Lộc Khánh, Xã Cát Hưng, Huyện Phù Cát
 • Điện thoại: 02563853922

Bưu điện văn hóa xã Cát Thắng

 • Mã bưu điện: 592650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Thắng
 • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phú, Xã Cát Thắng, Huyện Phù Cát
 • Điện thoại: 02563853365

Bưu điện văn hóa xã Cát Tiến

 • Mã bưu điện: 592630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Tiến
 • Địa chỉ: Thôn Phương Phi, Xã Cát Tiến, Huyện Phù Cát
 • Điện thoại: 02563653301

Bưu điện văn hóa xã Cát Chánh

 • Mã bưu điện: 592660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Chánh
 • Địa chỉ: Thôn Chánh Hội, Xã Cát Chánh, Huyện Phù Cát
 • Điện thoại: 02563653364

Bưu điện văn hóa xã Cát Trinh

 • Mã bưu điện: 592420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Trinh
 • Địa chỉ: Thôn Phong An, Xã Cát Trinh, Huyện Phù Cát
 • Điện thoại: 02563650000

Bưu điện văn hóa xã Cát Hải

 • Mã bưu điện: 592480
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Hải
 • Địa chỉ: Thôn Tân Thanh, Xã Cát Hải, Huyện Phù Cát
 • Điện thoại: 02563653465

Bưu điện văn hóa xã Cát Thành

 • Mã bưu điện: 592490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Thành
 • Địa chỉ: Thôn Chánh Thiện, Xã Cát Thành, Huyện Phù Cát
 • Điện thoại: 02563690401

Bưu điện văn hóa xã Cát Tài

 • Mã bưu điện: 592540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Tài
 • Địa chỉ: Thôn Thái Thuận, Xã Cát Tài, Huyện Phù Cát
 • Điện thoại: 02563694001

Bưu điện văn hóa xã Cát Khánh

 • Mã bưu điện: 592500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Khánh
 • Địa chỉ: Thôn Thắng Kiên, Xã Cát Khánh, Huyện Phù Cát
 • Điện thoại: 02563690202

Bưu điện văn hóa xã Cát Hanh

 • Mã bưu điện: 592560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Hanh
 • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trường, Xã Cát Hanh, Huyện Phù Cát
 • Điện thoại: 02563852688

Bưu điện văn hóa xã Cát Hiệp

 • Mã bưu điện: 592580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Hiệp
 • Địa chỉ: Thôn Hòa Đại, Xã Cát Hiệp, Huyện Phù Cát
 • Điện thoại: 02563852833

Bưu điện văn hóa xã Cát Lâm

 • Mã bưu điện: 592590
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Lâm
 • Địa chỉ: Thôn An Điềm, Xã Cát Lâm, Huyện Phù Cát
 • Điện thoại: 02563852801

Bưu điện văn hóa xã Cát Sơn

 • Mã bưu điện: 592600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Thạch Bàn Tây, Xã Cát Sơn, Huyện Phù Cát
 • Điện thoại: 02563852897

Bưu điện văn hóa xã Cát Tân

 • Mã bưu điện: 592610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Tân
 • Địa chỉ: Thôn Kiều An, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát
 • Điện thoại: 02563850000

Bưu cục văn phòng VP BĐH Phù Cát

 • Mã bưu điện: 592604
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Phù Cát
 • Địa chỉ: Sô´162, Đường Quang Trung, Thị Trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’

Tra cứu vận đơn Bưu điện - VNPOST

Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhập mã vận đơn và nhấp tìm kiếm sẽ có ngay kết quả bên dưới

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN