Bưu điện văn hóa xã Hòai Hải

  • Mã bưu điện: 593260
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòai Hải
  • Địa chỉ: Thôn Kim Giao Nam, Xã Hoài Hải, Huyện Hoài Nhơn
  • Điện thoại: 02563567296