Bưu điện văn hóa xã Hòai Thanh

  • Mã bưu điện: 593290
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòai Thanh
  • Địa chỉ: Thôn Mỹ An 1, Xã Hoài Thanh, Huyện Hoài Nhơn
  • Điện thoại: 02563864514