Bưu điện văn hóa xã Cát Tài

  • Mã bưu điện: 592540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Tài
  • Địa chỉ: Thôn Thái Thuận, Xã Cát Tài, Huyện Phù Cát
  • Điện thoại: 02563694001