Bưu điện Bùi Thị Xuân

  • Mã bưu điện: 591460
  • Bưu cục: Bưu điện Bùi Thị Xuân
  • Địa chỉ: Sô´283, Đường Âu Cơ, Phường Bùi Thị Xuân, Thành Phố Quy Nhơn
  • Điện thoại: 02563541234