Bưu điện văn hóa xã Cát Sơn

  • Mã bưu điện: 592600
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Thạch Bàn Tây, Xã Cát Sơn, Huyện Phù Cát
  • Điện thoại: 02563852897