Bưu điện văn hóa xã Cát Thắng

  • Mã bưu điện: 592650
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Thắng
  • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phú, Xã Cát Thắng, Huyện Phù Cát
  • Điện thoại: 02563853365