Bưu điện văn hóa xã Phước Lộc

  • Mã bưu điện: 591861
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Lộc
  • Địa chỉ: Thôn Đại Tín, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước
  • Điện thoại: 02563832202