Bưu điện văn hóa xã Mỹ Trinh

  • Mã bưu điện: 592980
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Trinh
  • Địa chỉ: Thôn Trung Hội, Xã Mỹ Trinh, Huyện Phù Mỹ
  • Điện thoại: 02563776217