Bưu điện An Nhơn

  • Mã bưu điện: 592000
  • Bưu cục: Bưu điện An Nhơn
  • Địa chỉ: Khối Phố Nguyễn Đình Chiểu, Thị Trấn Bình Định, Huyện An Nhơn
  • Điện thoại: 02563835285